Rapport 61: Forundersøkelse transport i forbindelse med ny hovedflyplass

Kort beskrivelse
RVU (Reisevane undersøkelse) flypassasjerer, RVU ansatte og øvrige. Detaljert fremstilling av metode og resultater fra RVU og trafikktellinger for Fornebu og Gardermoen i september 1998.
Utgiver:  Statens vegvesen Oslo
Utgitt:  Mars 1999
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (263.3 kB)

Denne rapport er lastet ned 1091 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen Oslo  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: -  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord