Rapport 251: Endringer i reisevaner i Oslo og Viken under koronapandemien. En analyse av data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen

Kort beskrivelse
I denne rapporten beskrives reiseomfang og reisevaner blant befolkningen i Oslo og Viken, og hvordan dette ble påvirket av koronapandemien. Analysene er basert på data fra de de nasjonale reisevaneundersøkelsene 2013/14, 2018/19, 2020 og 2021. Hensikten med prosjektet er å få bedre innsikt i hvordan koronapandemien har påvirket reisevaner, slik at det kan iverksettes målrettede tiltak for at ønskede endringer i reisevaner opprettholdes og uønskede endringer motvirkes.
Utgiver:  Viken Fylkeskommune
Utgitt:  Mars 2023
Versjon:  2   (se versjonslogg nedenfor)
Konsulent:  Transportøkonomisk institutt
Last ned (6 MB)

Denne rapport er lastet ned 217 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Viken Fylkeskommune  

Ansvarlig hos Viken Fylkeskommune: Håvard Havro Bjørnstad

Konsulent: Transportøkonomisk institutt  

Ansvarlig hos Transportøkonomisk institutt: Ingunn Opheim Ellis

Versjonslogg  
Dato Versjon Merknad
2023-03-17 1 Første publisert versjon
2023-03-29 2 revidert i ver.2: figur S3 og S4 i sammendraget, og figur 5-8 i selve rapporten.
Oppsummering  

I denne rapporten beskrives reiseomfang og reisevaner blant befolkningen i Oslo og Viken, og hvordan dette ble påvirket av koronapandemien. Analysen er basert på data fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene. Analysen viser at reisereduksjonen gikk mest ut over arbeidsreiser og reiser til organiserte fritidsaktiviteter, mens man gjorde flere uorganiserte fritidsreiser. Antall kollektivreiser ble halvert på flere reiseformål, samtidig som man reiste omtrent like mye med bil som før. Man gjorde også noe flere gangturer til ulike reiseformål, blant annet på uorganiserte fritidsreiser og handleturer og følgereiser. I pandemiens første fase ble det daglige transportarbeidet omtrent halvert, sammenlignet med samme tid året før. Høsten 2021 var det totale transportarbeidet tilbake på omtrent samme nivå som før pandemien, men man reiste noe mer med bil og noe mindre med kollektivtransport. Hensikten med prosjektet er å få bedre innsikt i hvordan koronapandemien har påvirket reisevaner, slik at det kan det iverksettes målrettede tiltak for at ønskede endringer i reisevaner opprettholdes og uønskede endringer motvirkes.

Nøkkelord  

Reisevaner, RVU, koronapandemi, koronatiltak, transportmiddelfordeling, reiseformål, reisekjeder