Rapport 250: Automatisk koding av kollektivruter til transportmodell på EMME-plattform

Kort beskrivelse
Dokumentasjon og brukerveiledning for applikasjon for automatisk koding av kollektivruter i EMME basert på data fra Entur.
Utgiver:  Ruter
Utgitt:  Mars 2023
Versjon:  1  
Konsulent:  Norconsult AS
Last ned (3.2 MB)

Denne rapport er lastet ned 18 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Ruter  

Ansvarlig hos Ruter: Truls Angell

Vedlegg  
Konsulent: Norconsult AS  

Ansvarlig hos Norconsult AS: Sebastian Nerem

Oppsummering  

Koding av kollektivruter i nettverkfordelingsverktøyet Emme, som til transportmodellen RTM23+, er et ressurs- og tidkrevende arbeid dersom det gjøres manuelt. I dette prosjektet er det laget en applikasjon, som automatiserer koding av kollektivruter til transportmodellen basert på rutedata fra Entur.

Nøkkelord  

Kollektivruter, EMME