Rapport 248: Automatisering av resultatuttak i RTM23+

Kort beskrivelse
Brukerveiledning og dokumentasjon for Emme Modeller-applikasjon for automatisk uttak av standardresultater fra RTM23+.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  September 2022
Versjon:  1  
Konsulent:  Norconsult AS
Last ned (4.8 MB)

Denne rapport er lastet ned 38 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ansvarlig hos Statens vegvesen: Are Sturød

Vedlegg  
Konsulent: Norconsult AS  

Ansvarlig hos Norconsult AS: Sebastian Nerem

Oppsummering  

Resultatuttak fra transportmodellen RTM23+ har i stor grad måttet gjøres manuelt etter endt modellkjøring. Dette har vært ressurskrevende og kan ha blitt utført med ulik metodikk fra modellbruker til modellbruker. I dette prosjektet er det etablert en applikasjon, implementert i EMME Modeller, som automatiserer uttak av standardresultater fra RTM23+. Målet er redusert ressursbruk, redusere risikoen for feil og å oppnå større grad av sammenliknbarhet mellom prosjekter.
Denne rapporten inneholder en brukerveiledning og en teknisk beskrivelse av applikasjonen, som er inkludert i RTM23+ modellpakke versjon 4.4.2 og nyere. Ved kjøring av applikasjonen produseres to regneark: scenariorapport og resultatuttak

Nøkkelord  

RTM23+, resultatuttak, EMME Modeller