Rapport 245: Videreutvikling av nytteberegning for bil innenfor RTM23+

Kort beskrivelse
Målet med prosjektet er å forbedre opplegget for trafikantnytteuttak fra RTM23+. Prosjektet skal i størst mulig grad dra nytte av det opplegget som er utarbeidet til RTM Cube, slik at nytteberegninger utført med RTM23+ blir sammenliknbare med tilsvarende beregninger utført med RTM Cube.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Februar 2022
Versjon:  1  
Konsulent:  Numerika AS
Last ned (2.4 MB)

Denne rapport er lastet ned 33 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ansvarlig hos Statens vegvesen: Are Sturød

Konsulent: Numerika AS  

Ansvarlig hos Numerika AS: Tom Hamre

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

RTM23+, trafikantnytte