Rapport 244: Nettutlegging kollektivtransport RTM23+

Kort beskrivelse
Hovedoppgaven i dette prosjektet har vært å teste ut «congested transit assignment» i RTM23+. Selv om RTM23+ ikke treffer innertier mot tellinger over bygrensen og Osloringen per driftsart i referansesituasjonen, er det tydelig at situasjonen blir bedre når man tar i bruk congested transit assignment. Går man dypere inn i resultatene fra denne assignment prosedyren, er det tydelige forbedringer knyttet til, spesielt trafikkomfanget på mange busser, som er overfylt i referanse, men som får et mye mer realistisk trafikkomfang når man tar hensyn til trengsel. Bussene får økt framføringstid, og økningen er en «ikke separabel» kombinasjon av økt tidsbruk og passasjerenes ulempekostnader.
Utgiver:  Jernbanedirektoratet
Utgitt:  Januar 2022
Versjon:  1  
Konsulent:  Møreforsking, Numerika
Last ned (7.7 MB)

Denne rapport er lastet ned 39 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Jernbanedirektoratet  

Ansvarlig hos Jernbanedirektoratet: Marius Aleksander Sandvik

Konsulent: Møreforsking, Numerika  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

Trengsel på kollektivruter, Congested transit assignment (Congtras), tellinger for kollektivtransport, tilbringer til OSL