Rapport 223: Grunnlag for evaluering av RTM23+

Kort beskrivelse
Etablere en enhetlig metodikk for evaluering av modellresultater.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Desember 2016
Versjon:  1  
Konsulent:  Norconsult AS
Last ned (9 MB)

Denne rapport er lastet ned 252 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Vedlegg  
Konsulent: Norconsult AS  

Ansvarlig hos Norconsult AS: Sebastian Nerem

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

Transportmodell, RTM23+, Tramod_by, evaluering