Rapport 221: Oppdatering av nettverk og kollektivruter

Kort beskrivelse
I 2011 ble etterspørselsmodellen TraMod, som brukes i RTM23+, videreutviklet for å være
bedre tilpasset bruk i byområder. TraMod_By ble implementert i RTM23+ våren 2012, men
er fortsatt under utprøving.
Formålet med denne rapporten har vært å skape bedre samsvar mellom transportmodellen
og virkeligheten.
Utgiver:  NSB AS
Utgitt:  Mars 2016
Versjon:  1  
Konsulent:  Norconsult AS
Last ned (1.1 MB)

Denne rapport er lastet ned 241 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: NSB AS  

Ansvarlig hos NSB AS: Frank Holzhauser

Konsulent: Norconsult AS  

Ansvarlig hos Norconsult AS: Frode Voldmo

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

Transportmodell, RTM23+, TraMod_By