Rapport 219: Bedre samsvar mellom modell og virkelighet - kontroll og justering av RTM23+

Kort beskrivelse
I 2011 ble etterspørselsmodellen TraMod, som brukes i RTM23+, videreutviklet for å være bedre tilpasset bruk i byområder. TraMod_By ble implementert i RTM23+ våren 2012, men er fortsatt under utprøving.
Formålet med dette oppdraget har vært å skape bedre samsvar mellom transportmodellen og virkeligheten.
Utgiver:  Ruter
Utgitt:  Januar 2016
Versjon:  1  
Konsulent:  Norconsult
Last ned (14.2 MB)

Denne rapport er lastet ned 337 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Ruter  

Ansvarlig hos Ruter: Truls Angell,

Konsulent: Norconsult  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

Transportmodell, RTM23+, TraMod_By, re-kalibrering