Rapport 218: Reisevaner i Osloområdet. En analyse av den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14

Kort beskrivelse
I forbindelse med den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 ble det trukket et
omfattende tilleggsutvalg blant befolkningen i Osloområdet. I denne rapporten
beskrives reisevanene til befolkningen i dette området. Osloområdet er delt inn i tolv
ulike soner, og rapporten fokuserer på forskjeller i reisevaner i ulike deler av
Osloområdet.
Utgiver:  Ruter
Utgitt:  Desember 2015
Versjon:  1  
Konsulent:  Urbanet Analyse
Last ned (3.2 MB)

Denne rapport er lastet ned 1447 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Ruter  

Ansvarlig hos Ruter: Truls Angell

E-post:

Vedlegg  
Konsulent: Urbanet Analyse  

Ansvarlig hos Urbanet Analyse: Ingunn Opheim Ellis

Oppsummering  

Reisevaneundersøkelsen 2013/14 (RVU 2013/14) ble gjennomført fra august 2013 til september 2014,
og er den syvende i rekken. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens reiseaktivitet og
reisemønster. Resultatene gir informasjon om alle typer reiser for befolkningen i hele landet og brukes
av transportmyndighetene til en lang rekke planleggingsformål.
I forbindelse med RVU 2013/14 ble det trukket et omfattende tilleggsutvalg fra kommunene som
inngår i Osloområdet: Oslo kommune, alle kommunene i Akershus fylke, samt sentrale deler av
Buskerud, Oppland, Hedmark og Østfold. Til sammen er det gjennomført 16 267 intervjuer i
Osloområdet. I denne rapporten beskrives reisevaner og tilgangen til transportressurser til
befolkningen i dette området.

Nøkkelord  

Reisevaner