Rapport 213: Registrering av fremkommelighet for sykkel

Kort beskrivelse
Tidligere PROSAM-rapport viser at dagens måte å registrere sykkelfremkommelighet i Oslo har vist seg å være noe praktisk utfordrende. Rapporten gir derfor andre alternative metoder og teknologi for å registrere sykkelfremkommelighet og henviser til ulike casestudier der disse er blitt brukt.
Utgiver:  Bymiljøetaten
Utgitt:  Januar 2015
Versjon:  1  
Konsulent:  Cowi AS
Last ned (851.6 kB)

Denne rapport er lastet ned 278 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Bymiljøetaten  

Ansvarlig hos Bymiljøetaten: Per Laudal

Telefon: 92445170

E-post: per.laudal@bym.oslo.kommune.no

Konsulent: Cowi AS  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Data om dagens sykkelbruk er begrenset og kan være vanskelig å anskaffe. Det er derfor et behov for å kunne finne metoder for å anskaffe mer kunnskap om sykkelbruken på en effektiv måte. Dette prosjektet ble blant annet startet for å utforske andre måter å registrere sykkelfremkommelighet, som er et viktig datagrunnlag for å måle "kvaliteten" på en sykkelstrekning. Tidligere PROSAM-rapport viser at dagens måte å registrere sykkelfremkommelighet i Oslo har vist seg å være noe praktisk utfordrende. Rapporten gir derfor andre alternative metoder og teknologi for å registrere sykkelfremkommelighet og henviser til ulike casestudier der disse er blitt brukt.
Forstudien konkluderer med at disse alternativene er bedre som en permanent løsning, som ofte er nødvendig dersom man skal følge utviklingen for sykkelfremkommelighet langs en gitt strekning. Blant de permanente løsningene er sykkel-app den mest fleksible løsningen som kan både registrere fremkommeligheten kontinuerlig eller strekningsvis. De andre alternativene undersøkt i studien (RIFD og Bluetooth) er også gode som permanente løsninger, men registeringene skjer kun ved passering av registeringspunkter som gjør at sykkelfremkommelighetsdata gis som gjennomsnittshastighet mellom to eller flere snitt/registeringspunkter.

Nøkkelord  

Fremkommelighet sykkel