Rapport 212: Fremkommelighetsundersøkelse for bil i Oslo og Akershus 2013-2014

Kort beskrivelse
Fremkommelighetsmåling for bil i 2013 og 2014. Målingene er gjennomført med
GPS og omfatter 17 ruter i Oslo og Akershus. Rapporten sammenstiller resultat for
de to siste årene, og viser utviklingen i fremkommelighet i Oslo og Akershus.
Utgiver:  Bymiljøetaten
Utgitt:  Januar 2015
Versjon:  1  
Konsulent:  Rambøll Norge AS
Last ned (18 MB)

Denne rapport er lastet ned 299 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Bymiljøetaten  

Ansvarlig hos Bymiljøetaten: Per Laudal

Telefon: 92445170

E-post: per.laudal@bym.oslo.kommune.no

Konsulent: Rambøll Norge AS  

Ansvarlig hos Rambøll Norge AS: Mattias Stridh

E-post: mattias.stridh@ramboll.no

Oppsummering  

Fremkommelighetsmålinger gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten og Statens vegvesen Region øst.
Det har vært gjennomført slike undersøkelser hvert år siden 1990. Hensikten med målingene er å følge utviklingen av forsinkelse på hovedvegnettet i rushtiden. Med tanke på kontinuitet i rapporteringen av fremkommeligheten for bil i Oslo og Akershus er oppbygning av denne rapporten lik de foregående PROSAM-rapportene.

Nøkkelord  

Fremkommelighet bil