Rapport 209: Telling av fotgjengere og syklister ved Ring 1, 2014

Kort beskrivelse
Beskrivelse ikke tilgjengelig
Utgiver:  Bymiljøetaten
Utgitt:  November 2014
Versjon:  1  
Konsulent:  Sweco Norge AS
Last ned (2.6 MB)

Denne rapport er lastet ned 134 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Bymiljøetaten  

Ansvarlig hos Bymiljøetaten: Per Laudal

E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no

Konsulent: Sweco Norge AS  

Ansvarlig hos Sweco Norge AS: Signe Moland

Oppsummering  

I september 2014 ble det gjennomført telling av fotgjengere og syklister ved seks utvalgte tellepunkter rundt Oslo sentrum. Rapporten er en videreføring av Prosam-rapport 207, og er en del av årlige tellinger av fotgjengere og syklister. Hensikten med rapportene er å få et bilde av hvordan gang- og sykkeltrafikken utvikler seg fra år til år.

Nøkkelord  

Sykkeltellinger
Fotgjengertellinger