Rapport 204: Bygrensetellingen 2012

Kort beskrivelse
Rapporten presenterer resultatene av passasjertellinger av all kollektivtrafikk over bygrensen 6. november 2012. Resultatene er også sett i forhold til registreringer av biltrafikken over bygrensen samme dag.
Utgiver:  Ruter
Utgitt:  Juni 2013
Versjon:  1  
Konsulent:  Enable Consulting AS
Last ned (2.6 MB)

Denne rapport er lastet ned 726 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Ruter  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Enable Consulting AS  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord