Rapport 202: Reisevaner i Oslo og Akershus: Analyser av Ruters markedsinformasjonssystem (MIS)

Kort beskrivelse
Dette prosjektet har bearbeidet og analysert reisevanedata fra Ruters MIS for å kunne si noe mer om reisevaner og utviklinger/trender som påvirker reisevanene i Oslo og Akershus-området.
Utgiver:  Bymiljøetaten
Utgitt:  Mars 2013
Versjon:  1  
Konsulent:  Urbanet Analyse AS
Last ned (4.8 MB)

Denne rapport er lastet ned 879 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Bymiljøetaten  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Urbanet Analyse AS  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Prosam har engasjert Urbanet Analyse til å bistå med bearbeiding og analyse av reisevanedata fra Ruters markedsinformasjonssystem (MIS). Ruters markedsinformasjonssystem (MIS) omfatter blant annet årlige intervjuer av befolkningen i Oslo/Akershus om deres reisevaner og tilfredshet med kollektivtilbudet. Reisevaneundersøkelsen i Ruters MIS gjennomføres blant bosatte i Oslo (siden 2004) og Akershus (siden 2005). Det gjennomføres om lag 6 000 intervjuer per år. Både den lange tidsserien og utvalgsstørrelsen gjør dette datagrunnlaget til en viktig kilde for å analysere utviklingstrekk og variasjon i reisemiddelvalg i Osloområdet. Formålet med dette prosjektet er å gjennomføre en bearbeiding og analyse av foreliggende reisevanedata fra MIS for nærmere kunnskap om utvikling av og variasjoner i reisemiddelvalg i byområdet Oslo.

Nøkkelord