Rapport 201: Fremkommelighetsundersøkelse for sykkel 2012 rute Ring 3

Kort beskrivelse
Rapporten sammenstiller GPS-data fra 13 kjøringer av sykkelrute Ring 3. Den sammenstiller også resultat fra sykkellogger, beskriver problemområder og gir forslag til tiltak langs ruten.
Utgiver:  Plan- og bygningsetaten
Utgitt:  Desember 2012
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (6.4 MB)

Denne rapport er lastet ned 190 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Plan- og bygningsetaten  

Ansvarlig hos Plan- og bygningsetaten:

E-post: frid.ane.moster@pbe.oslo.kommune.no

Konsulent:  

Ansvarlig hos : Frida Andersson

E-post: frida.andersson@ramboll.no

Oppsummering  

I denne fremkommelighetsundersøkelsen for sykkel har rute Ring 3 blitt undersøkt mellom Ryen og Vækerø. Et utvalg av testsyklister har syklet ruten totalt 13 ganger. Data har blitt registrert med GPS og testsyklistene har fylt ut logger med opplevelsen av sykkelruten. Rapporten sammenstiller GPS-data og logger i form av hastighetsprofiler samt beskrivelse av problemområder. Rapporten beskriver i tillegg noen steder med gode forhold. En SWOT-analyse oppsummerer resultatene. Avslutningsvis gis forslag på tiltak langs ruten.

Nøkkelord