Rapport 200: Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 2011-2012

Kort beskrivelse
Fremkommelighetsmåling for bil i 2011 og 2012. Målingene er gjennomført med GPS og omfatter 17 ruter i Oslo og Akershus. Rapporten sammenstiller resultat for de to siste årene, og viser utviklingen i fremkommelighet i Oslo og Akershus.
Utgiver:  Bymiljøetaten
Utgitt:  Desember 2012
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (17.1 MB)

Denne rapport er lastet ned 374 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Bymiljøetaten  

Ansvarlig hos Bymiljøetaten: Per Laudal

Konsulent:  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord