Rapport 193: Bygrensetellingen 2010

Kort beskrivelse
Rapporten presenterer resultater av passasjertellinger på bygrensen mellom Oslo og Akershus 26. oktober 2010 for all kollektivtrafikk. I tillegg er det presentert biltellinger for den samme dagen.
Utgiver:  Ruter
Utgitt:  September 2011
Versjon:  1  
Konsulent:  Enable Consulting AS
Last ned (2 MB)

Denne rapport er lastet ned 424 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Ruter  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Enable Consulting AS  

Ansvarlig hos Enable Consulting AS: Kjeil Vrenne

Oppsummering  

Bygrensetellingen ble gjennomført tirsdag 26. oktober 2010. I tellingen skal alle passasjerer som passerer bygrensen i løpet av driftsdøgnet registreres. Etter mange år med kraftig vekst i biltrafikken og med synkende eller stabil utvikling i antall reiser med kollektivtrafikken, har man fra 2004 til 2008 opplevd en betydelig vekst i kollektivtrafikken over bygrensen. Samtidig ble det for første gang på flere år registrert en nedgang i biltrafikken 2006 til 2008. Trenden med økende kollektivtrafikk og nedgang i biltrafikken fortsetter fra 2008 til 2010. Kollektivtrafikken sett under ett øker med 0,8 %, mens biltrafikken går ned med 1,1 %, som samlet bidrar til at kollektivtrafikkens andel av motorisert trafikk over bygrensen øker med 0,35 % poeng fra 2008 til 2010 (til 25,5 %). Nedgangen i biltrafikken medfører at den samlede trafikken over bygrensen går svakt ned i 2010, til tross for at folketallet øker både i Oslo og i Akershus. Dette kan tyde på at reisemønsteret i regionen er i endring, med økende andel lokale reiser internt i Oslo og Akershus, og en lavere andel bygrensekryssende reiser.

Nøkkelord  

Passasjertellinger, kollektivtrafikk, biltrafikk, togreiser, bygrensen, reisemiddelfordeling, trafikkutvikling