Rapport 192: Fremkommelighetsundersøkelse for sykkel - pilotprosjekt 2011

Kort beskrivelse
Rapporten sammenstiller resultat fra et fåtall sykkelkjørninger med GPS og
viser eksempel på hvordan disse dataene kan analyseres og tilpasses flere ruter langs hovedsykkelveinettet. Rapporten inkluderer også forslag til en fremtidlig strategi.
Utgiver:  Bymiljøetaten
Utgitt:  Juni 2011
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (2 MB)

Denne rapport er lastet ned 273 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Bymiljøetaten  

Ansvarlig hos Bymiljøetaten: Per Laudal

Konsulent:  

Ansvarlig hos : Mattias Stridh

E-post: mattias.stridh@ramboll.no

Oppsummering  

Rapporten sammenstiller resultat fra et fåtall sykkelkjørninger med GPS og
viser eksempel på hvordan disse dataene kan analyseres og tilpasses flere ruter langs hovedsykkelveinettet. Rapporten inkluderer også forslag til en fremtidlig strategi.

Nøkkelord  

Pilotprosjekt for sykkelanalyse med GPS-data for ruter langs
hovedsykkelveinettet i Oslo.