Rapport 188: Evaluering av oppgradering av Jernbanetorget knutepunkt

Kort beskrivelse
Denne evalueringen av oppgraderingen av Jernbanetorget har som
mål å dokumentere noen hovedaspekter ved prosjektet og området
slik det fremstår i dag. Evalueringen tar derfor utgangspunkt i de to
uttalte målene for prosjektet: 1) Framkommelighet for buss og trikk, 2)
Attraktivt for gående og reisende.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Desember 2010
Versjon:  1  
Konsulent:  Vista Utredning AS
Last ned (6.1 MB)

Denne rapport er lastet ned 348 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Vista Utredning AS  

Ansvarlig hos Vista Utredning AS: Finn Aslaksen

Oppsummering  

Denne evalueringen av oppgraderingen av Jernbanetorget har som
mål å dokumentere noen hovedaspekter ved prosjektet og området
slik det fremstår i dag. Evalueringen tar derfor utgangspunkt i de to
uttalte målene for prosjektet: 1) Framkommelighet for buss og trikk, 2)
Attraktivt for gående og reisende.

Samtidig som oppgraderingen var et kollektivtransportprosjekt, med
områdets knutepunktsfunksjon som hovedfokus, var det også lagt vekt
på at området er et svært sentralt byrom i Oslo sentrum som både
påvirker og påvirkes av øvrig byutvikling.

Nøkkelord  

Evaluering, knutepunkt, fremkommelighet, trafikantnytte, attraktivitet,
universell utforming