Rapport 184:

Kort beskrivelse
Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken har en nytteverdi for
trafikantene og gir besparelser på drift av kollektivtransporten. Dette er
imidlertid i liten grad dokumentert. Et evalueringsopplegg som gjør en i stand til å måle flere effekter av fremkommelighetstiltak, i mer enn kun sparte minutter og sekunder, vil kunne ha stor betydning for beregningen av trafikantnytten og den samfunnsøkonomiske nytten av slike tiltak.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  April 2010
Versjon:  1  
Konsulent:  Urbanet Analyse AS og Sweco AS
Last ned (2.6 MB)

Denne rapport er lastet ned 695 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Urbanet Analyse AS og Sweco AS  

Ansvarlig hos Urbanet Analyse AS og Sweco AS:

Oppsummering  

Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken har en nytteverdi for
trafikantene og gir besparelser på drift av kollektivtransporten. Dette er
imidlertid i liten grad dokumentert. Et evalueringsopplegg som gjør en i stand til å måle flere effekter av fremkommelighetstiltak, i mer enn kun sparte minutter og sekunder, vil kunne ha stor betydning for beregningen av trafikantnytten og den samfunnsøkonomiske nytten av slike tiltak.

I denne rapporten har vi utarbeidet et konkret evalueringsopplegg for å kartlegge effekter av planlagte fremkommelighetstiltak, på en måte som bedre enn i dag ser effekter for biltrafikk og kollektivtrafikk i sammenheng.
Evalueringsopplegget består av før- og etterundersøkelser og er i størst
mulig grad basert på tilgjengelige data for å lette arbeidet.

Nøkkelord  

Fremkommelighetstiltak, evaluering, før- og etterundersøkelser,
trafikantnytte