Rapport 179: Vurdering av Cube Voyager som alternativ til EMMA

Kort beskrivelse
PROSAM ønsker å vurdere om nettverksmodellen EMMA kan erstattes med annet
modellverktøy. Norconsult har vurdert og sammenlignet modulene for kollektivtransport i
EMMA og Cube Voyager I første del av rapporten er modellenes rutevalgsalgoritmer analysert. I andre del er det forsøkt gjort en sammenligning når det gjelder vilkår for nettutlegging av kollektivtransport og bruk av styringsparametere.
Utgiver:  Jernbaneverket
Utgitt:  Januar 2010
Versjon:  1  
Konsulent:  Norconsult AS
Last ned (9.3 MB)

Denne rapport er lastet ned 563 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Jernbaneverket  

Ansvarlig hos Jernbaneverket: Pia Eide

Konsulent: Norconsult AS  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

PROSAM ønsker å vurdere om nettverksmodellen EMMA kan erstattes med annet modellverktøy. Norconsult har vurdert og sammenlignet modulene for kollektivtransport i EMMA og Cube Voyager I første del av rapporten er modellenes rutevalgsalgoritmer analysert. I andre del er det forsøkt gjort en sammenligning når det gjelder vilkår for nettutlegging av kollektivtransport og bruk av styringsparametere. I rapporten vurderes også brukervennlighet, koding av kollektivlinjer, transportkvalitetsdata (LoS-data), spesialanalyser, resultatpresentasjon og integrering mot GIS, matriseberegning og matrisekorrigering. Cube Voyager vurderes som mer kompleks og har flere muligheter enn EMMA. EMMA er et enklere og mer brukervennlig system, mens Cube Voyager tilbyr mer avanserte spesialanalyser og resultatuttak. Både i EMMA og Cube Voyager er det antatt visse forenklinger, og det er generelle svakheter knyttet til rutevalgsalgoritmene i begge modeller.

Nøkkelord  

Kollektivtransport, modell, nettutlegging, rutevalg