Rapport 178: Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 1989-2009

Kort beskrivelse
Holdninger til bomringene i Oslo og Akershus 1989-2009, samt reisemåter bl.a. ut fra hvor man bor i forhold til bomringene.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Januar 2010
Versjon:  1  
Konsulent:  Synnovate Norge
Last ned (1.1 MB)

Denne rapport er lastet ned 430 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Synnovate Norge  

Ansvarlig hos Synnovate Norge:

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

Holdninger til bomringene i Oslo og Akershus 1989-2009, samt reisemåter bl.a. ut fra hvor man bor i forhold til bomringene.