Rapport 177: Sammenligning av modellresultater fra Emma/Fredrik og RTM23+ i konkrete utredningscase

Kort beskrivelse
Hensikten med arbeidet har vært å teste om RTM23+ gir rimelige resultater sammenlignet med Emma/Fredrik i utvalgte case. Casene omhandler effekter av nye/endrede kollektivruter, effekter av vegutbygging samt effekter av endret arealbruk.
Utgiver:  Ruter
Utgitt:  Desember 2009
Versjon:  1  
Konsulent:  Urbanet Analyse AS
Last ned (1.1 MB)

Denne rapport er lastet ned 530 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Ruter  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Urbanet Analyse AS  

Ansvarlig hos Urbanet Analyse AS: Tom Hamre

Oppsummering  

Hensikten med arbeidet har vært å teste om RTM23+ gir rimelige resultater
sammenlignet med Emma/Fredrik i utvalgte case. Casene omhandler
effekter av nye/endrede kollektivruter, effekter av vegutbygging samt effekter
av endret arealbruk. Man har også sett på modellenes evne til å beskrive
(gjengi) dagens virkelighet, på forskjeller i responsegenskaper samt
brukervennlighet. Oppfølgingspunkter for videre utvikling av RTM23+ er også beskrevet.

Nøkkelord  

Emma/Fredrik, RTM23+, sammenligning, modellresultater, utredning