Rapport 176: Trafikk i kollektivfelt. Kapasitet og avvikling. Elbilens rolle

Kort beskrivelse
I prosjektet ”Registrering av trafikk i kollektivfelt” har målet vært å øke
kunnskapen om hvilken trafikk vi faktisk har i kollektivfeltene på et utvalg
steder i Oslo og Trondheim. Prosjektet er todelt, en del som retter søkelyset på bruk og konsekvenser av økt trafikk i kollektivfelt og en del som setter søkelyset på kjøpere/brukere av elbil.
Utgiver:  Statens vegvesen Vegdirektoratet
Utgitt:  Desember 2009
Versjon:  1  
Konsulent:  Asplan Viak AS
Last ned (3.4 MB)

Denne rapport er lastet ned 1269 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet  

Ansvarlig hos Statens vegvesen Vegdirektoratet: Per Frøyland

Konsulent: Asplan Viak AS  

Ansvarlig hos Asplan Viak AS: Birgitte Halvorsen

Oppsummering  

I prosjektet ”Registrering av trafikk i kollektivfelt” har målet vært å øke
kunnskapen om hvilken trafikk vi faktisk har i kollektivfeltene på et utvalg
steder i Oslo og Trondheim. Prosjektet er todelt, en del som retter søkelyset på bruk og konsekvenser av økt trafikk i kollektivfelt og en del som setter søkelyset på kjøpere/brukere av elbil.
Følgende aktiviteter har inngått i prosjektet:
 Registrering av trafikk i kollektivfelt
 Litteraturstudie
 Kjøretidsregistreringer
 Registreringspunkt for kollektivtrafikk
 Spørreundersøkelse om bruk av elbil

Nøkkelord  

Kollektivfelt, kollektivtrafikk, registrering, kapasitet, avvikling,
fremkommelighet, kjøretid busser, litteraturstudie, elbil, spørreundersøkelse