Rapport 175:

Kort beskrivelse
Det arbeides med å utvikle strategier for å øke kapasiteten på innfartsparkeringsplassene. I forbindelse med dette arbeidet ønsker PROSAMs kollektivgruppe å øke kunnskapen om det geografiske nedslagsfeltet (influensområdet) til slike plasser.
Utgiver:  Jernbaneverket
Utgitt:  Desember 2009
Versjon:  1  
Konsulent:  Urbanet Analyse AS
Last ned (2.1 MB)

Denne rapport er lastet ned 553 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Jernbaneverket  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Urbanet Analyse AS  

Ansvarlig hos Urbanet Analyse AS:

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

Innfartsparkering, geografisk nedslagsfelt (influensområder)