Rapport 173: Fremkommelighet for buss og trikk i Oslo og Akershus 2008

Kort beskrivelse
Med utgangspunkt i registreringer for april 2008 er fremkommelighetssituasjonen på viktige buss- og trikkelinjer i Oslo og
Akershus dokumentert. Diagrammene i rapporten viser kjøretid, forsinkelse og oppholdstid på holdeplasser for hver enkelt linje der det er gjennomført registreringer.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Mai 2009
Versjon:  1  
Konsulent:  Trafikanten
Last ned (4.2 MB)

Denne rapport er lastet ned 761 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ansvarlig hos Statens vegvesen: Tor Eriksen

Konsulent: Trafikanten  

Ansvarlig hos Trafikanten: Christine Presterud og Helena Volen

Oppsummering  

Med utgangspunkt i registreringer for april 2008 er fremkommelighetssituasjonen på viktige buss- og trikkelinjer i Oslo og
Akershus dokumentert. Diagrammene i rapporten viser kjøretid, forsinkelse og oppholdstid på holdeplasser for hver enkelt linje der det er gjennomført registreringer.
Forsinkelsene er beregnet i forhold til optimal kjøretid på ruten (0-kjøring).

Nøkkelord  

Fremkommelighetsregistreringer av regionale bussruter i Oslo og Akershus, samt buss- og trikkelinjer i Oslo sentrum.