Rapport 171: Sykkeltellinger i Oslo og Akershus 2008

Kort beskrivelse
Rapporten gir en oversikt over sykkeltrafikken på utvalgte steder i Oslo og Akershus. Trafikkgrunnlaget er for første gang registrert med maskinelle telleapparater (Datarec 7 og datarec 410). Resultatene er vist i tabeller og diagrammer med uke-, måneds- og årsdøgntrafikk på hvert enkelt tellepunkt.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Mars 2009
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (3.3 MB)

Denne rapport er lastet ned 732 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: -  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Rapporten gir en oversikt over sykkeltrafikken på utvalgte steder i Oslo og
Akershus. Trafikkgrunnlaget er for første gang registrert med maskinelle
telleapparater (Datarec 7 og datarec 410). Resultatene er vist i tabeller og
diagrammer med uke-, måneds- og årsdøgntrafikk på hvert enkelt tellepunkt.

Nøkkelord