Rapport 169: Skolereiser i RTM23+ og Fredrik

Kort beskrivelse
Rapporten sammenstiller og vurderer input og resultater fra Fredriks
skolereisemodell mot det beregningsopplegg for skolereiser som er laget for Regional Transportmodell (RTM) og tilpasset RTM23+, og andre data som finnes i ulik registre og databaser. Rapporten anbefaler å bygge videre på beregningsopplegget fra RTM23+, og lister opp en rekke forbedringspunkter.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Februar 2009
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (2 MB)

Denne rapport er lastet ned 609 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent:  

Ansvarlig hos : Jens Rekdal

Oppsummering  

Rapporten sammenstiller og vurderer input og resultater fra Fredriks
skolereisemodell mot det beregningsopplegg for skolereiser som er laget for Regional Transportmodell (RTM) og tilpasset RTM23+, og andre data som finnes i ulik registre og databaser. Rapporten anbefaler å bygge videre på beregningsopplegget fra RTM23+, og lister opp en rekke forbedringspunkter.

Nøkkelord  

Transportmodell Skolereiser Skolereisemodell