Rapport 168: Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus.

Kort beskrivelse
Holdninger til bomringen i Oslo og Akershus 1989-2008, automatisering av bomringen og innføring av tidsdifferensierte bomtakster.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Desember 2008
Versjon:  1  
Konsulent:  Synnovate Norge
Last ned (986.2 kB)

Denne rapport er lastet ned 634 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ansvarlig hos Statens vegvesen: Olav Fosli

Konsulent: Synnovate Norge  

Ansvarlig hos Synnovate Norge: Ingrid Wergeland

Telefon: 22 95 47 00

E-post: ingrid.wergeland@synovate.com

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

Holdninger til bomringen i Oslo og Akershus 1989-2008, automatisering av bomringen og innføring av tidsdifferensierte bomtakster.