Rapport 165: Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 2007 og 2008

Kort beskrivelse
Rapporten sammenstiller resultat for 2007 og 2008 og viser utviklingen i fremkommelighet for bil på 17 ruter i Oslo og Akershus.
Utgiver:  Samferdselsetaten
Utgitt:  Januar 2009
Versjon:  1  
Konsulent:  Sweco Norge AS
Last ned (3.8 MB)

Denne rapport er lastet ned 839 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Samferdselsetaten  

Ansvarlig hos Samferdselsetaten: Per Laudal og Harald Granrud

Konsulent: Sweco Norge AS  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Rapporten sammenstiller resultat for 2007 og 2008 og viser utviklingen i fremkommelighet for bil på 17 ruter i Oslo og Akershus.

Nøkkelord  

Fremkommelighetsmåling for bil i 2007 og 2008. Målingene er gjennomført med GPS omfatter 17 ruter i Oslo og Akershus.