Rapport 163: Trafikkregistreringer i Oslo og Akershus 2007

Kort beskrivelse
Rapporten gir en oversikt over trafikkmengder (DT) på hovedvegnettet i Oslo og Akershus. Videre er det vist de siste års trafikkutvikling over bygrensen og bomringen i Oslo og over fylkesgrensen mellom Akershus og de omkringliggende fylker. I eget vedlegg er det også vist trafikkutvikling på de ulike tellepunkter som inngår i telleopplegget.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  April 2008
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (3 MB)

Denne rapport er lastet ned 1699 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: -  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

Trafikkutvikling i Oslo og Akershus. Vegtrafikkindeks 1992 2007. DT på hovedvegnettet i 2007. Trafikkutvikling 2004 2007 på de tellepunkter som inngår i det faste telleopplegget.