Rapport 161: Fremkommelighet for buss og trikk i Oslo og Akershus 2007

Kort beskrivelse
Med utgangspunkt i registreringer for september 2006 er fremkommelighetssituasjonen på viktige buss- og trikkelinjer i Oslo og Akershus dokumentert. Diagrammene i rapporten viser kjøretid, forsinkelse og oppholdstid på holdeplasser for hver enkelt linje der det er gjennomført registreringer. Forsinkelsene er beregnet i forhold til optimal kjøretid på ruten (0-kjøring).
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Mars 2008
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (4.1 MB)

Denne rapport er lastet ned 922 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: -  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Med utgangspunkt i registreringer for september 2006 er fremkommelighetssituasjonen på viktige buss- og trikkelinjer i Oslo og Akershus dokumentert. Diagrammene i rapporten viser kjøretid, forsinkelse og oppholdstid på holdeplasser for hver enkelt linje der det er gjennomført registreringer. Forsinkelsene er beregnet i forhold til optimal kjøretid på ruten (0-kjøring).

Nøkkelord  

Fremkommelighetsregistreringer av regionale bussruter i Oslo og Akershus, samt buss- og trikkelinjer i Oslo sentrum