Rapport 157: Bruk av ATP-modellen i kollektivplanlegging: Busslinje 20 og 21 i Oslo

Kort beskrivelse
Beskrivelse ikke tilgjengelig
Utgiver:  Samferdselsetaten
Utgitt:  Desember 2007
Versjon:  1  
Konsulent:  Asplan Viak AS
Last ned (4.4 MB)

Denne rapport er lastet ned 912 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Samferdselsetaten  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Asplan Viak AS  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

GIS-verktøy, ATP-modell, kollektivplanlegging, busslinje 20 og 21,
prognoser