Rapport 156: Samferdselsdata for Oslo og Akershus 2006

Kort beskrivelse
Rapporten inneholder ulike samferdselsdata for Oslo og Akershus som kan være nyttige i en utrednings- og plansammenheng.
Utgiver:  Samferdselsetaten
Utgitt:  November 2007
Versjon:  1  
Konsulent:  Ingrid Lillegraven
Last ned (1.2 MB)

Denne rapport er lastet ned 1006 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Samferdselsetaten  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Ingrid Lillegraven  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

Samferdsel, statistikk 2006-2007