Rapport 154: Effekter av høystandard holdeplasser

Kort beskrivelse
Rapporten beskriver at høystandard holdeplasser har hatt positive effekter for alle de undersøkte tema:
 Noe redusert tidsbruk
 Bedre trafikksikkerhet, særlig der plattformene tidligere lå i gata
 Bedre tilgjengelighet, ved lettere av- og påstigning
 Bedre synlighet, både om dagen og om kvelden
Utgiver:  Ruter
Utgitt:  Januar 2008
Versjon:  1  
Konsulent:  Vista Utredning AS
Last ned (5.6 MB)

Denne rapport er lastet ned 995 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Ruter  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Vista Utredning AS  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

Effekter av høystandard holdeplasser innen temaene Tidsbruk, Trafikksikkerhet, Tilgjengelighet og Synlighet