Rapport 153: Bruk av ATP-modellen til vurdering av busstrase og holdeplassmønster

Kort beskrivelse
Bruk av ATP-modellen i kollektivplanleggingen kan gi innspill som er nyttige i planprosessene. Rapporten viser eksempler på bruk av verktøyet ved å se på endring av holdeplassmønster og trasevalg. Hovedmålet er å vise bruken på et taktisk og detaljert nivå
Utgiver:  Stor-Oslo Lokaltrafikk
Utgitt:  Desember 2007
Versjon:  1  
Konsulent:  Asplan Viak AS
Last ned (3.2 MB)

Denne rapport er lastet ned 780 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Stor-Oslo Lokaltrafikk  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Asplan Viak AS  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord  

GIS-verktøy, ATP-modell, kollektivplanlegging, holdeplasslokalisering