Rapport 151: Kollektivtrafikantenes byttemønster i Oslo og Akershus

Kort beskrivelse
Analyser av kollektivtrafikantenes byttemønster i Oslo og Akershus på grunnlag av data fra Billettundersøkelsen. Dette er en undersøkelse som gjennomføres innen kollektivtrafikken i oktober måned hvert år.
Utgiver:  Stor-Oslo Lokaltrafikk
Utgitt:  Juli 2007
Versjon:  1  
Konsulent:  COWI AS
Last ned (1.6 MB)

Denne rapport er lastet ned 854 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Stor-Oslo Lokaltrafikk  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: COWI AS  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord