Rapport 150: Fremkommelighet for trikk og buss

Kort beskrivelse
Med utgangspunkt i registreringer for september 2006 er fremkommelighetssituasjonen på viktige buss- og trikkelinjer i Oslo og Akershus dokumentert. Diagrammene i rapporten viser kjøretid, forsinkelse og oppholdstid på holdeplasser for hver enkelt linje
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Mai 2007
Versjon:  1  
Konsulent:  Trafikanten
Last ned (2 MB)

Denne rapport er lastet ned 1252 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Trafikanten  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord