Rapport 148: Uttak av data fra SIS

Kort beskrivelse
PROSAM har gjennomført en rekke manuelle registreringer av fremkommeligheten for buss og trikk. Etter at SIS ble innført i 2005, er det nå aktuelt å ta ut informasjon om fremkommelighet fra SIS.
Utgiver:  Samferdselsetaten
Utgitt:  Januar 2007
Versjon:  1  
Konsulent:  Asplan Viak AS
Last ned (1.3 MB)

Denne rapport er lastet ned 956 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Samferdselsetaten  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Asplan Viak AS  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

PROSAM har gjennomført en rekke manuelle registreringer av fremkommeligheten for buss og trikk. Etter at SIS ble innført i 2005, er det nå aktuelt å ta ut informasjon om fremkommelighet fra SIS. Aktørene i PROSAM har definert hvilket behov for informasjon de har. Med bakgrunn i disse behovene gir denne rapporten en oversikt over hvilke datauttak som kan gjøres fra SIS i dag. Uttak av data for å få etablert null-kjøringer er også beskrevet. Rapporten gir også noen betraktninger rundt forvaltning, drift og vedlikehold.

Nøkkelord  

Sanntidsinformasjonsdatabase, datauttak, årlig rapportering av fremkommelighet.