Rapport 144: Testing og implementering av nye volume/delay-funksjoner i EMMA/Fredrik

Kort beskrivelse
Rapporten beskriver arbeidet med testing av alternative volume/delay-kurver til bruk i PROSAMs nettverksmodell. Det er gjort en analyse som viser hvordan gamle og nye funksjoner gjenskaper observert trafikkavvikling.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Februar 2007
Versjon:  1  
Konsulent:  Urbanet Analyse
Last ned (858.1 kB)

Denne rapport er lastet ned 1002 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Urbanet Analyse  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Bakgrunnen for arbeidet med volume/delay-funksjoner for nettverksmodellen i EMMA/Fredrik er et ønske om å finne funksjoner som gjenskaper framkommelighetsmålinger og trafikktellinger bedre enn det som har vært tilfelle tidligere - det vil si å forbedre modellen. Et testopplegg for dette er dokumentert i PROSAM-rapport 113. Foreliggende rapport fokuserer på bedre dokumentasjon av tilpassing med gamle og nye funksjoner, og peker på noen problemstillinger som ikke er beskrevet tidligere.

Nøkkelord