Rapport 133: Holdningsundersøkelse for bomringen 1989-2005

Kort beskrivelse
Beskrivelse ikke tilgjengelig
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Desember 2005
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (358.8 kB)

Denne rapport er lastet ned 994 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: -  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Bompengeringen i Oslo ble åpnet 1. februar 1990. Hovedformålet med undersøkelsene er å kartlegge holdninger til bompengeringen og Oslopakke 2 over tid. Undersøkelsen er foretatt blant et representativt utvalg på om lag 1000 personer i Oslo og Akershus. Datainnsamlingen er gjennomført i perioden 1989 - 2005. Undersøkelsene er gjennomført på omtrent samme tidspunkt hvert år. Om lag 1000 personer er intervjuet i hver måling om bomringen. Utvalget er trukket tilfeldig blant befolkningen i Oslo og Akershus som er 18 år eller eldre.

Nøkkelord