Rapport 126: Fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og Akershus - registreringsdata fra SIS og Regbase

Kort beskrivelse
Med utgangspunkt i registreringer gjort første halvår 2005, er fremkommelighetssituasjonen på viktige buss- og trikkelinjer i Oslo og Akershus dokumentert. Diagrammene i rapporten viser kjøretid, forsinkelse og oppholdstid på holdeplasser for hver enkelt linje der det er gjennomført registreringer. Forsinkelsene er beregnet i forhold til optimal kjøretid på ruten(0-kjøring)
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  September 2005
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (14.1 MB)

Denne rapport er lastet ned 1430 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: -  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord