Nyhetsbilde Nyhetsbilde Nyhetsbilde Nyhetsbilde


PROSAM rapport 222: Bygrensetellingen 2014

Rapporten presenterer resultatene av passasjertellinger av all kollektivtrafikk over bygrensen 4. november 2014. Passasjertellingene viser at kollektivtrafikken over bygrensen har økt med 12 % siden 2012. Økningen er størst for tog og T-bane, mens busstrafikken viser en nedgang

Les mer »

Oppdatering av nettverk og kollektivruter

I 2011 ble etterspørselsmodellen TraMod, som brukes i RTM23+, videreutviklet for å være bedre tilpasset bruk i byområder. TraMod_By ble implementert i RTM23+ våren 2012, men er fortsatt under utprøving. Formålet med denne rapporten har vært å skape bedre samsvar mellom transportmodellen og virkeligheten.

Forbedring av Tramod_by basert på RVU 2013/14

I dette arbeidet, som er gjennomført på oppdrag fra Prosam, har det, i tillegg til innkalibrering mot data fra RVU og tellinger for 2014, vært ønskelig å få testet følgende tre forhold knyttet til arbeidsreisemodellen: 1. Innføring av nesting med destinasjonsvalget over transportmiddelvalget 2. Innføring av en form for segmentering av bostedssoner og arbeidsstedsoner etter utdanning 3. Innføring av muligheter for destinasjonskalibrering av arbeidsreisemodellen mot pendlingsdata